Digital Painting & Art Design 

Fragmenty Komiksu "Potępieni"

Fragmenty Komiksu "Stróż"

Fragmenty nienazwanego komiksu

Krótka forma komiksowa "Namiestnik" 

Krótka forma komiksowa  "Mój Dziadek Też Krwawi Historią"

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych